Niezwykle istotną sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz bezawaryjnego działania urządzeń oraz systemów elektronicznych w telekomunikacji.

Wymaga to spełnienia pewnych wymagań dotyczących konstrukcji uziomów w instalacjach odgromowych w takich budynkach, które narażone są na bezpośrednie wyładowania atmosferyczne – np. wieże. W przypadku takich obiektów stosuje się uziomy otokowe dookoła budowli i przy budynkach położonych w niedalekiej odległości od obiektu.
Uziom umieszcza się też w gruncie na głębokości około 80 centymetrów. Dobrze umieścić też połączenie konstrukcji obiektu telekomunikacyjnego z uziomem otokowym w czterech punktach, w których prąd piorunowy wpływa do otoku.

Taka rozbudowa znacznie zmniejsza wartości maksymalne napięć, a także ogranicza różnice potencjałów między tymi punktami.

Instalacje odgromowe stawia się również w bardziej zaawansowanych budowlach, niemniej jednak zadaniem urządzenia piorunochronnego zawsze jest przejęcie prądu piorunowego i odprowadzenie go do ziemi bez powodowania szkody dla obiektu chronionego. Przed systemami ochrony odgromowej wraz z rozwojem budownictwa pojawiają się nowe zadania – także w postaci nowoczesnych obiektów budowlanych. Wielość norm międzynarodowych i konieczność bezawaryjnej pracy systemów elektrycznych może więc wymagać ograniczenia pewnych wartości – chociażby natężeń pola elektromagnetycznego wewnątrz budynku, w którym doszło do wyładowania piorunowego. Nie jest to niemożliwe, ale doprowadzić do rozpływu prądu piorunowego może tylko fachowiec dzięki instalacjom ochronnym jakimi są instalacje odgromowe. Przede wszystkim powinny one znajdować się na dachach obiektów chronionych w postaci zwodów pionowych lub zwodów poziomych odsuniętych przy jednoczesnym zachowaniu stref osłonowych i określeniu odstępów izolacyjnych.

Podczas tworzenia instalacji odgromowych w budynkach wielokondygnacyjnych należy pamiętać, że zmieniają się w nich wartości prądu piorunowego w przewodach odprowadzających, do których zastosowano poziome połączenia. Ograniczenie wartości pola elektromagnetycznego można w prosty sposób uzyskać wykorzystując w tym celu pręty zbrojenia bądź metalowe elementy budynku zlokalizowane na zewnątrz konstrukcji budynku. Może to zmniejszyć całkowitą impedancję odprowadzeń, a co za tym idzie – zmniejsza szansę wystąpienia iskier wtórnych.

Uziemienia zaawansowane