Uziemienia w instalacjach odgromowych mają za zadanie ochraniać ludzi i zwierzęta przed zagrożeniami płynącymi ze strony napięcia elektrycznego i prądu w ogóle. Zasadniczym ich zadaniem jest bezpieczne odprowadzanie prądów piorunowych i udarowych do ziemi. Ponadto dbają o bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych i zapobiegają przepięciom instalacji podłączonych do prądu.

Typy uziomów

– uziomy naturalne

– podziemne metalowe części budynków (np. rury wodociągowe), które nie są izolowane od ziemi
— metalowe rurociągi, osłony studni artezyjskich (ale w odległości nie więcej niż 10m od budynku)
— żelbetowe fundamenty, które nie są izolowane od ziemi
— uziomy innych obiektów pozostających w bliskim kontakcie (do 10m) z chronionym budynkiem

– uziomy sztuczne (rury, pręty, blacha, taśmy stalowe)

Wykorzystywane w przypadku braku uziomów naturalnych. Wykonuje się je również jako poziome otokowe, promieniowe lub pionowe przy czym najlepiej jest gdy używa się uziomów otokowych.

By w pełni bezpiecznie odprowadzać prąd piorunowy do ziemi trzeba wziąć pod uwagę to, że układ oziomowy musi zostać zaprojektowany i wykonany tak by połączenia były trwałe i miały małą wartość wypadkowej rezystencji. Taki układ musi zapewniać zredukowanie do bezpiecznych wartości różnice potencjałów między kolejnymi punktami uziomu i instalacjami/urządzeniami, które są do niego podłączone. Aby właściwie przygotować taką instalację można posłużyć się urządzeniami połączonymi bezpośrednio z uziomem, bądź też np. szyną do wyrównywania potencjałów.

Podczas tworzenia instalacji odgromowej na poziomie uziomu trzeba też uwzględnić pewne wymogi, które są nakładane na uziom przez na przykład urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

Układy uziomowe