Niezwykłe, również dzisiaj dla wielu ludzi zjawiska wyładowań atmosferycznych budziły ekscytację od zarania wieków. Ochrona przed piorunami to wynalazki XVIII , XIX i XX wieków. Nad zagadnieniami elektrostatyki, elektryczności pracowało wielu naukowców. Części z nich udało się odkrywać krok po kroku tajemnice różnicy potencjałów, elektryzacji ciał, przepływu prądu elektrycznego w przewodnikach. Do tej „katedry” instalacji odgromowych można zaliczyć badaczy elektryczności, wynalazców i odkrywców takich jak: Henry Cavendish, Benjamin Franklin, Charles Augustin de Coulomb, a współcześnie np. Aleksandra Gurewicza.

W Londynie pierwszy piorunochron zainstalował na swym domu W. Watson w 1762 roku. W Polsce dzięki inicjatywie króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego wyposażono w tzw. wówczas „konduktory” Zamek Królewski w Warszawie. Na początku nie wszyscy darzyli zaufaniem piorunochrony.  Pierwszy piorunochron w Polsce założono w 1778 r. w Warszawie. J.H. Osiński w 1784 roku wydał pierwszą w Polsce książkę z elektrotechniki, pt.: „Sposób ubezpieczający życie i majątki od piorunów”, w której dawał wskazówki jak należy konstruować i zakładać piorunochrony oraz przedstawił poradnik ratowania osób porażonych piorunami.

Aktualne informacje o występowaniu burz można śledzić dzisiaj za pośrednictwem internetu np. na stronach: http://lowcyburz.pl/

Zanim widzimy błyskawice, musi zostać spełnionych kilka faz.
Przed głównym wyładowaniem z podstawy chmury burzowej lub dobrze rozwiniętej chmury konwekcyjnej ku powierzchni ziemi jest wystrzeliwany tak zwany LIDER KROKOWY.Dążąc w kierunku powierzchni ziemi, szuka najlepszego kanału przepływu prądu w powietrzu. Porusza się chaotycznie, przeważnie zygzakiem z aż 50 do 80 metrowymi skokami. Gdy LIDER KROKOWY zbliży się do powierzchni ziemi wystarczająco blisko, wywiera niezwykły wpływ na obiekty które się nad nim znajdują. Reagują one na silne pole elektryczne które pochodzą z LIDERA KROKOWEGO, wysyłając ku niemu strumień dodatnich elektronów , tak zwane STRYMMERY ODDOLNE. Wystając z różnych przedmiotów na ziemi mogą osiągnąć nawet kilkaset metrów. Kiedy dochodzi do spotkania LIDERA KROKOWEGO z STRIMMEREM ODDOLNYM pojawia się wolny kanał wyładowczy którym przepływa główny ładunek elektryczny widoczny jako oślepiająca błyskawica. Wszystko dzieje się tak szybko że ludzkie oko potrafi tylko ujrzeć wspomniany właśnie główny ładunek elektryczny – BŁYSKAWICĘ, którą jeśli trafi ona w budynek, przejmuje zwykle instalacja odgromowa, piorunochron.

Historia ochrony odgromowej