W zakresie wykonawstwa w sposób oczywisty przestrzegamy norm i zaleceń ,które na wstępie gwarantują bezpieczne działanie i skuteczność instalacji piorunochronnej, a to:

  • zmierzona rezystancja uziemienia do każdego przewodu odprowadzającego po ścianie budynku ma wartość nie przekraczającą 10 omów zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 610224-1
  • minimalną ilość uziemień i dołączonych do nich przewodów odprowadzających oblicza się dzieląc obwód domu liczony po linii dachu w m przez 20 wynik np. 4 szt. Wartość ta nie zależy od powierzchni dachu ( dach czterospadowy lub płaski) lecz od jego obwodu. Zaniżenie ilości uziemień powoduje nieskuteczność instalacji odgromowej.
  • przewody odprowadzające pod ocieplenie prowadzone są w rurach osłonowych z uwagi na możliwość pożaru
  • zwody odgromowe prowadzone są wzdłuż gąsiorów jak również wzdłuż krawędzi dachu , ok 40 cm od tej krawędzi .Projektując ochronę odgromową obiektów budowlanych uwzględniamy wymagania dotyczące niedopuszczania do bezpośredniego oddziaływania prądu piorunowego na urządzenia systemów chronionych, ograniczenia wartości natężenia impulsowego pola elektromagentycznego, który występuje wewnątrz budynku podczas wyładowania piorunowego lub w wyniku wyładowania w pobliżu tego budynku (np. u sąsiada), ograniczania do odpowiednich poziomów napięć oraz prądów udarowych, które występują w instalacji elektrycznej czy też w systemach przesyłu sygnałów, wyrównania potencjałów wszystkich instalacji przewodzących wprowadzanych do obiektu budowlanego, który ma być chroniony.

    Niemniej ważną sprawą jest estetyka wykonania instalacji, tak aby piorunochron nie był wątpliwą ozdobą dachu, dlatego też stosujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie mocowań zwodów i przewodów odprowadzających, przez co są one prawie niewidoczne.

Często się zdarza, że o założeniu instalacji odgromowej decyduje przykre doświadczenie, którego następstwa finansowe są już wielokrotnie wyższe niż cena prawidłowo wykonanego odgromienia domu jednorodzinnego. Warto więc podjąć właściwą decyzję, mając na uwadze szkody jakie może nam wyrządzić piorun, szczególnie w przypadku domu drewnianego. Cena za wykonanie piorunochronu wynosi od 1500 zł do 3500 zł dla osprzętu odgromowego ocynkowanego a do wyboru są systemy odgromowe ze stopów aluminium, stali nierdzewnej , mosiądzu i miedzi.

Normy w czasie montażu odgromienia