Wielu ludziom wydaje się, że piorunochron to zwykły kawałek drutu przymocowany do dachu lub ściany. Często kojarzy się z elementem wykorzystywanym do wspinania się na balkon lub opuszczania się bez pomocy drabiny. Zamiast określenia piorunochron powinno się używać określenia instalacja odgromowa lub instalacja piorunochronna. Jest to bardziej trafne określenie z uwagi na to, że na ów „piorunochron” składa się wiele elementów instalacji, bez których nie była by możliwa ochrona obiektu przed uderzeniami piorunów i przepięciami w sieci elektrycznej.

Zatem przekornie można stwierdzić iż w dużym uproszczeniu piorunochron składa się z:

1. zwodów odgromowych
2. przewodów odprowadzających
3. zacisków probierczych
4. przewodów uziemiających
5. uziomów otokowych
6. uziomów punktowych
7. masztów i iglic odgromowych

Schemat piorunochronu