Czym są instalacje odgromowe?

Instalacje odgromowe zabezpieczają budynki przed uderzeniem pioruna, przyjmują energię wyładowania atmosferycznego i odprowadzają ją do ziemi. W skład takiej instalacji wchodzą: zwody przyjmujące uderzenie pioruna (tworzące obszar chroniony), przewody odprowadzające, złącza kontrolne oraz uziemienie.

Dlaczego stosuje się systemy odgromowe?

Profesjonalne zabezpieczenie domu przed wyładowaniem atmosferycznym daje większe prawdopodobieństwo iż podczas burzy zabezpieczony dom będzie mniej narażony na powstanie pożaru oraz uszkodzeń wyposażenia domu a przede wszystkim urządzeń elektronicznych lub z jej elementami. Nieprofesjonalne i niefachowe podejście do zagadnienia instalacji odgromowej może spowodować, że inwestycja nie będzie dawać żądanej ochrony. Zastosowanie nieprzemyślanej lub źle zaprojektowanej instalacji odgromowej w skrajnych przypadkach może spowodować więcej skutków ubocznych niż spodziewanej ochrony np. poprzez podłączenie elementów metalowych na dachu (kominy, wentylatory) do instalacji odgromowej.

Czym są instalacje odgromowe?