Nasza firma działa na rynku od 1998 roku. Przez 20 lat działalności zdobyliśmy zaufanie klientów oraz doświadczenie w pracy z instalacjami odgromowymi, które pozwala nam świadczyć usługi najwyższej jakości jednocześnie mając satysfakcję z wykonanych prac.

Wykonujemy:

  • nowoczesną i nie rzucającą się w oczy ochronę odgromową, zgodną z obowiązującymi normami, przy użyciu osprzętu odgromowego renomowanych producentów europejskich, stosując systemy odgromowe nie uszkadzające pokrycia, lakierowane pod kolor dachu.
  • pomiary instalacji odgromowych, na które wystawiamy protokoły potwierdzające skuteczność odgromienia a także parametrów rezystancji uziemienia uziomów, na zakładane instalacje piorunochronne wystawiamy także  5-letnią gwarancję.
  • odgromienie wykonujemy na domach prywatnych, osiedlach oraz budynkach użyteczności publicznej.

Zleceniodawcy otrzymują wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia obiektu jak i do odbioru końcowego.

Sprzedajemy:

  • odgromienie produkcji krajowej i zagranicznej firmom instalacyjnym na który udzielamy stosownych rabatów i służymy doradztwem w zakresie właściwego doboru materiałów.

Posiadane doświadczenie w zakresie przedmiotu działalności oraz potencjał techniczny pozwala sprawnie i szybko realizować usługi na terenie Polski południowej.

Posiadamy do wglądu niezbędne i wymagane prawem potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i certyfikaty do przyrządów pomiarowych, w tym aktualne:

  • świadectwa kwalifikacyjne „D” Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  • świadectwa kwalifikacyjne „E” Stowarzyszenia Elektryków Polskich z właściwym zakresem uprawnień pomiarowych
  • świadectwa legalizacji przyrządów pomiarowych do pomiaru uziemień
  • zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń z zakresu wykonywania instalacji odgromowych