piorunochrony i instalacje odgromomowe
 
     
   
  INSTALACJE ODGROMOWE


system odgromowyCzym są instalacje odgromowe?

Instalacje odgromowe zabezpieczają budynki przed uderzeniem pioruna, przyjmują energię wyładowania atmosferycznego i odprowadzają ją do ziemi. W skład takiej instalacji wchodzą: zwody przyjmujące uderzenie pioruna (tworzące obszar chroniony), przewody odprowadzające, złącza kontrolne oraz uziemienie

Dlaczego stosuje się systemy odgromowe?

Profesjonalne zabezpieczenie domu przed wyładowaniem atmosferycznym daje większe prawdopodobieństwo iż podczas burzy zabezpieczony dom będzie mniej narażony na powstanie pożaru oraz uszkodzeń wyposażenia domu a przede wszystkim urządzeń elektronicznych lub z jej elementami. Nieprofesjonalne i niefachowe podejście do zagadnienia instalacji odgromowej może spowodować, że inwestycja nie będzie dawać żądanej ochrony. Zastosowanie nieprzemyślanej lub źle zaprojektowanej instalacji odgromowej w skrajnych przypadkach może spowodować więcej skutków ubocznych niż spodziewanej ochrony np. poprzez podłączenie elementów metalowych na dachu (kominy, wentylatory) do instalacji odgromowej. system odgromowy
Nasza oferta


Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony odgromowej pozwala nam wykonywać instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Posiadamy do wglądu niezbędne i wymagane prawem potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i certyfikaty do przyrządów pomiarowych, w tym aktualne:

- świadectwa kwalifikacyjne "D" Stowarzyszenia Elektryków Polskich
- świadectwa kwalifikacyjne "E" Stowarzyszenia Elektryków Polskich z właściwym zakresem uprawnień pomiarowych
- świadectwa legalizacji przyrządów pomiarowych do pomiaru uziemień
- zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń z zakresu wykonywania instalacji odgromowychMateriały stosowane do instalacji odgromowych posiadają katalogi i niezbędne deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, jak również średnice (drut min - 8mm), właściwe przekroje dla bednarek ocynkowanych min - 75mm2, grubości powłoki cynku (350-500 g/m2  dla drutu i bednarek ocynkowanych), sposób pokrycia cynkiem osprzętu odgromowego ( metoda termodyfuzyjna lub termiczna). Zwracamy uwagę, aby wszystkie elementy osprzętu odgromowego były skręcane na śruby w tym uchwyty gąsiorowe i dachówkowe - co eliminuje możliwość dewastacji instalacji przez zsuwający się z dachu śnieg - a czego nie zapewnia mocowanie poprzez zaciskane blaszki .


Przestrzeganie norm w trakcie wykonywania instalacji odgromowych

system odgromowyW zakresie wykonawstwa w sposób oczywisty przestrzegamy norm i zaleceń ,które na wstępie gwarantują bezpieczne działanie i skuteczność instalacji piorunochronnej, a to:
  • zmierzona rezystancja uziemienia  do każdego przewodu odprowadzającego po ścianie budynku ma wartość nie przekraczającą  10 omów zgodnie  z obowiązującą normą PN-IEC 610224-1
  • minimalną ilość uziemień i dołączonych do nich przewodów odprowadzających oblicza się dzieląc obwód domu liczony  po linii dachu  w m przez 20  wynik np. 4 szt. Wartość ta  nie zależy od powierzchni dachu ( dach czterospadowy lub płaski) lecz od jego obwodu.  Zaniżenie ilości uziemień  powoduje nieskuteczność instalacji odgromowej.
  •  przewody odprowadzające pod ocieplenie prowadzone są w rurach osłonowych z uwagi na możliwość pożaru
  • zwody odgromowe  prowadzone są wzdłuż gąsiorów jak również wzdłuż krawędzi dachu , ok 40 cm od tej krawędzi .
  • Projektując ochronę odgromową obiektów budowlanych uwzględniamy wymagania dotyczące niedopuszczania do bezpośredniego oddziaływania prądu piorunowego na urządzenia systemów chronionych, ograniczenia wartości natężenia impulsowego pola elektromagentycznego, który występuje wewnątrz budynku podczas wyładowania piorunowego lub w wyniku wyładowania w pobliżu tego budynku (np. u sąsiada), ograniczania do odpowiednich poziomów napięć oraz prądów udarowych, które występują w instalacji elektrycznej czy też w systemach przesyłu sygnałów, wyrównania potencjałów wszystkich instalacji przewodzących wprowadzanych do obiektu budowlanego, który ma być chroniony.
system odgromowyNiemniej ważną sprawą jest estetyka wykonania instalacji, tak aby piorunochron nie był wątpliwą ozdobą dachu, dlatego też stosujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie mocowań zwodów i przewodów odprowadzających, przez co są one prawie niewidoczne.

Często się zdarza, że o założeniu instalacji odgromowej decyduje przykre doświadczenie, którego następstwa finansowe są już wielokrotnie wyższe niż cena prawidłowo wykonanego odgromienia domu jednorodzinnego. Warto więc podjąć właściwą decyzję, mając na uwadze szkody jakie może nam wyrządzić piorun, szczególnie w przypadku domu drewnianego. Cena za wykonanie piorunochronu wynosi od 1500 zł do 3500 zł dla osprzętu odgromowego ocynkowanego a do wyboru są systemy odgromowe ze stopów aluminium, stali nierdzewnej , mosiądzu i miedzi.
BEZPOŚREDNI KONTAKT : telefon kom. 504 77 23 18


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 11064021        | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS|instalacje odgromowe